Pomoce:

Układ okresowy pierwiastków chemicznych (wersja podręcznikowa z 2004 r., obowiązująca do matury) Układ okresowy pierwiastków chemicznych (wersja aktualna) Wykres rozpuszczalności substancji chemicznych w wodzie