WERSJA PODRĘCZNIKOWA Dane na podstawie: W. Mizerski (2004). Kod źródłowy na podstawie: three.js demo (css3d periodic table)