WERSJA AKTUALNA Dane na podstawie: Wikipedia (2020). Kod źródłowy na podstawie: three.js demo (css3d periodic table)